Kā strādā Latvijas Satversmes tiesa?

Kodolīgi par Satversmes tiesas struktūru, darbības principiem un pieredzi, ko uzzināju no diviem prasību iesniedzējiem.Dalīties ar šo rakstu Facebook
Dalījušies jau 128 cilvēki

Komentāri (41)

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar E-pastu vai Facebook
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
TIESAS jebkuras ir domātas lai iznīcinātu Cilvēkus un to dzīves !
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
tagad var komentēt ?
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
i kur pazuda komentāri ?
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 5 dienām
Dzintars Matisāns Pirms 6 dienām
Jebkura Tiesa ir Anglijas izstrādāta , lai aplaupītu ,,valstis,, Cilvēkus !
Roberts Nazarovs 17. Jun
Tas nestrādā
Oskars Ozols 13. Jun
Valsts grāvējs,,, žurka ,,, noželojams ,,, putlera suns ,,,
Dzintars Matisāns > Oskars Ozols Pirms 5 dienām
tu Par Satversmes tiesu ?
Aija Plinska 12. Jun
Mūsu yiesas uzpērkamas.Tur neko nevar panākt.
Aija Plinska 12. Jun
Daudz runājam,maz darām.
Aivars Avots 9. Jun
Dirsējbalodis😲
Ainars Upenieks 9. Jun
Varbut rakstiit eiropas parlamentam, tiesai lai izskata sitadas lietas. Tiesnesi lemj palebomu taa ka vinjiem liek ne taka vinji grib.
Gints Suipe 9. Jun
Izņemot protestus un demagoğiju, vēl neko prātīgu nav paveicis. Aizej kāpņu telpu izmazgā! Valsts pārkārtotājs atradies.
Andris Stasja 9. Jun
Intresanti paklausities paldies. Bet jēga no tā vissa? Nekas jau nemainas un nemainisies .
Centis Krūklītis 8. Jun
Tesības iecelt un atlaist Satversmes tiesas tiesnešus ar speciālu likumu vjadzētu deleģēt ciekuram. Viņa "kompetence" visās lietās ir nepārspējama... 😜
Daiga Romanovska 8. Jun
Pacietību,veiksmi un spēku,jo darba ,pēc tava sacītā, tev būs daudz!👍👍👍
Mareks Andersons 8. Jun
Slimibas lapu var loti atri dabut vini ...ielaiz miesa svina renkulus tadus ka gaisma spid cauri viniem ..tad vini ir atlaisti pavisam . Mesli tadi !!! ar vizu žīdu ! Ja vinus nevar kontrolet tad ..pakotroles ta ka driz vien gules zem saknes .
Yiana Greenfield 8. Jun
Kãpéc bija vajadzígs covid (gatavots plãnots process 50 gadu laikã)
https://youtu.be/X6pzXrEBqR0
Yiana Greenfield 8. Jun
Yiana Greenfield 8. Jun
Zem video links, izskatiet pãréjos šís platformas videos, website.
Yiana Greenfield 8. Jun
Pareiza atbilde no tiesas, jo netika iesniegti konstatéti fakti, bet to vietã bija jautãjumi. Viňi vienkãrši izgãja no situãcijas.
Yiana Greenfield 8. Jun
Fakti, kurus jãizskata kã likuma pãrkãpumu.
Yiana Greenfield 8. Jun
Ňemot vérã pãréjos 3 iesniegumus, varétu likties, ka jãparãda, KÃ no šiem nepareizi pieňemtajiem likumiem cilvéki JAU IR CIETUŠI.
Yiana Greenfield 8. Jun
Varétu bút svarígi minét arí, kã satversmi pãrkãpjošie likumi turpinãs ietekmét iedzívotãju brívíbu uc. (kas jau minéts kã noticis pãrkãpums) ja tie netiks atcelti/izmainíti
Aija Bogustova 8. Jun
Yiana Greenfield kādus vēl faktus vajadzēja - rīkojums pieņemts pamatojoties uz citas valsts organizācijas paziņojumu, kas neatbilst Satversmes 1.pantam?
Yiana Greenfield 8. Jun
Aija Bogustova es neesmu jurists (bet šeit ir vajadzígs labs j.), man tikai it šãda tãda pieredze ar tiesãm. Viss ir svarígs. Varbút jautãjuma nevis apsúdzíbas formã izteikts viedoklis bija viss, kas nepieciešams, lai súdzíbu neizskatítu. 🙄?
Aija Bogustova 8. Jun
Yiana Greenfield piekrītu, tā bija piekasīšanās vārdiem un nevēlēšanās risināt lietu pēc būtības...
Lai man augstskola anulē diplomu, ja 12.03.2020. MK rīkojums atbilst Satversmei!
Egon Jansons 9. Jun
Aija Bogustova PVO nav citas valsts organizācija, bet dalībvalstu organizācija.
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/starptautiskas-organizacijas/starptautiskas-organizacijas-kuru-dalibvalsts-ir-latvija
Aija Bogustova 9. Jun
Egon, jā tā viņa saucas un nav pat citas valsts, bet atsevišķu personu pārņemta un kontrolēta organizācija...
Kāpēc gan mums LV nepieciešami 16 tūkstoši likumu un Satversme, ja valstiski svarīgus lēmumus var pieņemt pamatojoties uz pvo paziņojumu (pa …
Aija Bogustova 8. Jun
Viss tā interesanti sanāk - Satversmes tiesa it kā esot neatkarīga. Bet, cik neatkarīga var būt iestāde, ja finansējumu saņem no valsts budžeta, kuru ik kadu apstiprina Saeima?
Atbilstoši likumam Par valsts budžetu 2020.gadam 3.pielikumā varam redzēt,…
Egon Jansons 10. Jun
Aija Bogustova No kā tad lai Satversmes tiesai algas maksā, ja no valsts budžeta nedrīkst? No iedzīvotāju ziedojumiem?
Aija Bogustova 10. Jun
Egon, protams, visas neatkarīgās iestādes finansē no valsts budžeta.
Mana doma vairāk filozofiska, piem., cik neatkarīgs var būt dēls, ja viņš dzīvo atsevišķi no vecākiem, bet vienīgais ienākuma avots ir tēva maks...
Un ideja par ziedojumiem ir lieliska, domāju, ka tad visi “neatkarīgie” strādātu tiešām ikviena iedzīvotāja labā.🙂
Egon Jansons 10. Jun
Aija Bogustova jā, nu tā teorētiski 0,25 EUR mēnesī no katra Latvijā strādājošā un būtu Satversmes tiesai tie 3 miljoni gadā. Ideja nebūtu slikta, bet šaubos, ka kaut kur pasaulē kas tāds ir ieviests.
Uldis Godainis 8. Jun
Citu atbildi jau arī nevarēja gaidīt. Tā ir tāda cīņa ar vējdzirnavām. Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina Saeima. Tā pati Saeima, kas pieņem šos likumus, kurus mēs grasāmies apstrīdēt. Mūsu Satversmē deklarētās tiesības likumdevējs un izpildvara tr…
Dace Kalniņa 8. Jun
Paldies Tev....bēdīgi mums ar visu...